Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Contact

Modalități de contact

Telefon
Email
primariatm@primariatm.ro
Fax
(0256) 490 635
Adresa
B-dul C.D. Loga, nr. 1, cod poștal 300030

Program cu publicul

Luni-joi
08:00-16:30
Vineri
08:00-14:00
* Direcția Urbanism are program de lucru cu publicul Luni-Joi între 14:00-16:00.

Meniu opțiuni centrala telefonică

 1. Limba română
  1. Poliția Locală
   1. Taxe, Impozite, Direcția Fiscală
    1. Interacțiune online
     1. Direcția Tehnică
      1. Autorizații de circulație pentru zone cu resticție de tonaj
      2. Iluminat public stradal
      3. Rețele hidrotehnice, termoficare, gaz
      4. Comisia de circulație
      5. Drumuri, poduri, trotuare, piste de biciclete
      6. Permise de spargere
     2. Direcția de Evidență a Persoanelor
      1. Informații eliberare acte
      2. Programare depunere cereri pentru acte de identitate
      3. Înregistrare nașteri
      4. Înregistrare decese
      5. Eliberare duplicate după certificate de stare civilă și adeverințe de celibat
      6. Înregistrare căsătorii și divorțuri pe cale administrativă
      7. Transcrieri de cetificate de naștere sau căsătorie din străinătate
      8. Informații despre rectificări, menţiuni din străinătate, schimbări de nume
     3. Camera 12 - Serviciul Informare și Consiliere Cetățeni
      1. Alocații/Indemnizații/Autoritatea Tutelară/Formulare europene/Agricol
      2. Tehnic/Mediu/Publicații de vânzare
      3. Urbanism/Banca de Date Urbane
      4. Comerț-Publicitate-Corespondență-Arhivă-Juridic –Citații
      5. Asociații de proprietari
      6. Aviz/Acord unic
      7. Patrimoniu/Preemțiuni
      8. Audiențe
     4. Direcția Urbanism
      1. Certificate de urbanism și prelungirea acestora
      2. Autorizații de construire-desființare și prelungirea acestora precum și comunicări
      3. Banca de date urbane
      4. Biroul PUZ/PUD
      5. Biroul activități comerciale
     5. Direcția Patrimoniu
      1. Locuințe
      2. Spații cu altă destinație
      3. Terenuri
      4. Cărți funciare
      5. Garaje, coșerit, cimitire, spații utilitare
     6. Mediu, spații verzi și salubrizare
      1. Informații privind gestionarea anumitor tipuri speciale de deșeuri
      2. Salubrizare - coșuri de gunoi, deșeuri menajere, deșeuri abandonate
      3. Deratizare, dezinsecție, dezinfecție
      4. Gestiune populație canină, colectare cadavre animale
      5. Solicitări referitoare la locuri de joacă
      6. Solicitări corecții/defrișare arbori
      7. Avize și planuri de mediu
      8. Autorizații/Avize/Acorduri
     7. Sesizări
      1. Sesizări
      2. Alte probleme
    2. English — you will be connected to an english speaking operator